Bemiddeling door Mediv

Date: 14/09/2018 • Time: 7:00 pm - 9:00 pm • Price: see in link • WITHOUT lodging

Bemiddeling is een vak: de bemiddelaar ondersteunt mensen in conflict om zich bewust te worden van waar ze nu zijn, hun doel helder te krijgen en zelf keuzes te maken over hoe ze omgaan met wat in hen leeft en in de ander. Bemiddeling vertrekt vanuit de intentie om cliënten te ondersteunen om helder te uiten wat voor hen speelt, vanuit de intentie om verbinding met zichzelf en de ander te creëren en van hieruit bewuste keuzes te maken. Niet vanuit de intentie om hen te sturen in een, door de bemiddelaar, vooropgestelde richting. Dit geldt zowel voor bemiddeling in familiale conflicten, zakelijke conflicten, conflicten in de samenleving als sociale conflicten. Het veronderstelt een geloof in de potentie van onze cliënten om bewust hun eigen leven te scheppen.

Dit maakt van bemiddeling een boeiend en tegelijk een lastig vak: de meeste onder ons hebben immers aannames over wat goed en fout is. Vaak denken we te weten wat voor de ander de “juiste” richting is. Om die overtuiging te overstijgen leer je tijdens deze opleiding om vanuit een rol van neutraliteit mensen op een betrokken manier te ondersteunen.

Deze grondhouding van neutrale betrokkenheid zal ook jouw persoonlijk leven verrijken. Je leert tijdens de opleiding je eigen grond (nog) beter kennen, je krijgt sterker voeling met jouw eigen noden en behoeften. Je leert hoe je deze geweldloos kan uitdrukken: dit zal bijdragen aan meer gemak en flow in relatie met jezelf en anderen, ook buiten de bemiddeling. We geloven dat deze persoonlijke ontwikkeling een weg is naar excellent bemiddelaarschap.

Onze opleiding loopt over drie sporen:

  1. Je kennis m.b.t. conflicten uitbreiden: door de eigenheid van conflicten te kennen word je in staat om er beter mee om te gaan.
  2. Het bemiddelingskader opzetten en de bemiddelingsvaardigheden eigen maken. Je leert je inhoudelijk te positioneren als bemiddelaar, krijgt een concrete gesprekstructuur aangereikt bestaande uit drie fases die jou navigeert doorheen de bemiddeling en oefent uitgebreid in de verschillende bemiddelingsvaardigheden.
  3. Je grondhouding t.a.v. verschillen, polariteiten en conflicten ontwikkelen. We leren hoe we in de houding van neutrale betrokkenheid stappen en kunnen blijven. We oefenen vaardigheden om deze grondhouding te versterken.

Opdat de theoretische kennis tot leven komt spreken we als trainers vanuit onze ruime ervaring als bemiddelaar, vanuit het concrete gedrag van mensen in conflicten en in bemiddeling.

Begeleiders

Anouk Moors

Kathleen Croes

 

 

 

 

 


More information & registration

Mediation Instituut

Anouk Moors en Kathleen Croes

Phone: N/A
Email:

Info & registration: http://mediv.be/opleidingsaanbod/basisopleiding-en-specialisaties/63-basisopleiding-bemiddeling-2018