CranioSacraal Therapie

Date: 06/02/2020 - 08/02/2020 • Time: 9:00 am - 6:00 pm • Price: see on site • WITHOUT lodging

CranioSacraal TherapieCraniosacraal therapie (CST) is een hedendaagse therapievorm die zich richt op de mens als geheel, gebruikmakend van specifieke, subtiele technieken in de fysieke aanraking, gecombineerd met een non-directieve communicatie.

Het is een aanvulling voor elke gezondheidswerker, die ook bewegingsbeperkingen die niet alleen een puur structurele oorzaak hebben een behandelmogelijkheid wenst te geven via autoregulatie. Mobiliteit in de ruimste zin van het woord: blokkades die leven en bewegen kunnen belemmeren.

CST is onmiddellijk toepasbaar in de gezondheidszorg en de welzijnszorg.

Onmiddellijk toepasbaar in de gezondheidszorg?

  • door zijn lichamelijke benadering in “structuur-beweging-functie” (bv. in de kinesitherapie, manuele therapie, chiropractie, osteopathie, pediatrie, pedagogie, orthodontie, verloskunde, preventie, ….)
  • door zijn manier van aanraken in een directe somato-psychische relatie
    (bv. in de psychologie, de somatisaties, traumata, de pediatrie, …..)

Toepasbaar ook in de welzijnszorg:

  • door zijn proprioceptieve, sensoriële en non-directieve manier van aanraken (bv. in de relaxatie, meditatie, mindfulness, massage, persoonlijke ontwikkeling, ….)

Dr. John Upledger heeft deze therapie ontwikkelt uit de osteopathie (1971), gebaseerd op dezelfde anatomisch-fysiologische fundamenten en goot het in een geniaal concept, Geniaal door zijn praktische eenvoud. Door de directe integratie van het psycho-emotioneel aspect van de mens met zijn fysieke status, ontstaat een holistisch concept. Mindfulness in de aanraking.

Het UIB geeft u een opleiding tot CST-therapeut, toepasbaar vanuit uw eigen discipline binnen de gezondheidszorg en de welzijnszorg. Gefundeerd op 20 jaar ervaring in het opleiden van therapeuten met verschillende professionele achtergrond en docenten met meer dan 25 jaar praktijkervaring. In deze opleiding vormen kennis, vaardigheden, attitude en communicatie één geheel.

Binnen de zorgverlening is meer en meer de ervaring ontstaan dat deskundigheid én bezieling samengaan en deel uitmaken van kwaliteitszorg.

Contact info : tel: +32496805186 of .
Via de website www.upledger.be

Start eerste module (CST1) : 2x per jaar.
Meer info over de CST vindt u op de website en in de downloadfolder, zie “Welkom bij Upledger Belgium”.

Voor alle andere modules en praktische info: zie hier


More information & registration

Upledger Instituut

Phone: +32496805186
Email:

Info & registration: http://upledger.be/upledger_institute/Cursussen_opleidingen/Default.aspx?Lid=1