NLP Master Practitioner

Date: 05/10/2019 - 06/10/2019 • Time: 9:30 am - 5:30 pm • Price: see in links • WITHOUT lodging

Hoi2

Gelijkenis en verschillen tussen Practitioner en Master-Practitioner

Laten we gemakshalve starten met de gelijkenis.

Om te beginnen blijven we oefeningen geven om basiscompetenties te verwerven in volgen en leiden. Je kunt nooit genoeg oefenen in je observatievermogen en je afstemmingsvaardigheid. Je kunt ook nooit genoeg blijven oefenen in de basismodellen en technieken van de Practitioner.

In dezelfde lijn als de Practitioner, zullen we ook een aantal nieuwe technieken inoefenen. Het zijn meer complexe technieken.

Maar vooral wil de Master ook iets anders zijn.

Velen denken na het eerste jaar dat NLP een “toolkit” is van modellen en technieken. Ik hoor ook al eens iemand zeggen: “NLP stelt het nogal eenvoudig, alsof een klant of patiënt, zomaar te herleiden is tot iemand waar je een techniekje mee doet.” En men vraagt zich dan af of NLP zijn eigen ambitie wel kan waar maken.

Deze opmerkingen zijn terecht. Indien je je beperkt tot modellen en technieken,is de kans groot dat je spoedig aan armoede leidt, inspiratieloos bent of verweten wordt manipulatief te zijn.

In de NLP Practitioner stellen we het nogal eenvoudig. We hebben daar een reden voor: de focus op het inoefenen van basisvaardigheden voor het structureren van informatie en het leiden van iemand doorheen een stappenplan.

Als je een volledig beeld wilt krijgen van de werkwijze en de visie van NLP,dan is het tweede jaar onontbeerlijk.

Het tweede jaar, de Master, gaat voor principes en processen. Het is een ander leerniveau. Je leert NLP kennen als een attitude. Je krijgt de kans om de proeven wat het is om NLP’er te zijn in de houding naar anderen en naar het leven.NLP is een fijne manier om te werken met jezelf en anderen. Vandaar dat we in de Master meer aandacht hebben voor de inspiratiebronnen waarop NLP zich baseert.

Werken met principes

We leren in de Master principes kennen van het systeemdenken, de zelforganisatie,de hypnotherapie, epistemologie en de cognitive science. Het klinkt als moeilijke woorden, maar het helpt je op weg om NLP te ontdekken als zienswijze en methode.”Principes” zijn overtuigingen en inzichten hoe dingen werken. Principes zijn altijd algemener gesteld dan concrete acties. Neem als voorbeeld het principe”werken met patronen”: als je op het niveau van patronen leert, zul je vlugger en grondiger veranderen dan als je alleen details in je leven wijzigt.

De principes in NLP zijn altijd handelingsprincipes: het zijn richtlijnen hoe je kunt handelen in een veelheid van situaties. Je komt er veel verder mee,dan je te specialiseren in het gebruik van modellen. Concepten en modellen blijven interessante instrumenten omdat zij een voertuig zijn voor principes. In de Master worden concepten en modellen meer gezien als een veruitwendiging van principes, dan een etiket of geheel van vakjes.

Werken met processen

Zoals modellen vervangen worden door principes, zo worden ook technieken vervangen door processen. Een “proces” is een verloop van iets in de tijd. Neem als voorbeeld: een leerproces over zes maanden, een proces tijdens een coachingsgesprek of het proces van patroondoorbreking. Veel belangrijker dan een techniek te kunnen toepassen, is voeling te krijgen met het proces dat de persoon doormaakt.In de master wordt een techniek gezien als een middel om een proces te leiden.

Samengevat kunnen we zeggen dat de Practitioner over modellen en technieken gaat, en de Master over principes en processen. Beide zijn uiteraard wezenlijk verweven. Het ene ent zich op het andere. Maar het is toch pas op het niveau van principes en processen dat de magie achter NLP te ontdekken valt. Nog een poging in mensentaal : achter alles wat tot de NLP-toolkit hoort, zit een diepere betekenis en de Master gaat voor het vatten van die diepere betekenis.

Verdere informatie en inschrijvingen vind je hier…

Hoi1


More information & registration

Het Ontwikkelingsinstituut

Phone: N/A
Email:

Info & registration: https://www.hetontwikkelingsinstituut.be/opleidingen/nlp/nlp-master-practitioner