Opleiding tot perfectionismecoach

Date: 17/10/2019 - 18/10/2019 • Time: 9:30 am - 5:30 pm • Price: see in text • WITHOUT lodging

Leren mensen helpen zichzelf te bevrijden van dit belemmerend patroon en zo meebouwen aan een groter geheel dat iedereen uitnodigt om op een ontspannen manier zichzelf te zijn en zichzelf voortdurend te ontwikkelen zonder stress.

Met deze training willen we:

  • Coaches, therapeuten, hulpverleners, leerlingsbegeleiders, artsen, …inzicht verschaffen in dit patroon, hen leren filters te ontwikkelen om het te herkennen.
  • Hen bijbrengen welke de gevolgen van dit patroon kunnen zijn, zowel op lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk vlak
  • Hen een methodiek aanreiken om hun cliënten de kans te geven zich te bevrijden van dit patroon en van het eeuwige moeten.

Via deze training wensen we een groep professionals – noem het therapeuten of coaches – te begeesteren om te gaan werken met mensen die lijden aan het patroon en hen te helpen zich te bevrijden van de nadelige symptomen.

Op deze manier willen we een concrete bijdrage leveren aan de omgeving waarbinnen deze cliënten leven.  Door hen te helpen zich te bevrijden, stoppen we tenminste op die plek het doorgeven van het patroon.  Het is alsof we een ziektevirus behandelen bij een aantal patiënten, waardoor ze zelf genezen en het virus ook niet meer kunnen doorgeven aan anderen. Meer nog: iemand die zich bewust geworden is van het patroon dat hem/haar jaren gestuurd heeft en zich daarvan bevrijd heeft, wordt vaak op zijn of haar manier een “bevrijder” van anderen die met het patroon kampen.

Wat is perfectionisme ?

Perfectionisme is het basispatroon van onze maatschappij en van onze tijd.

Twee kernwoorden liggen aan de basis van dit patroon:  Meer en Beter.  Altijd meer en altijd beter.

Dat meer en beter wordt zowel in de gezinnen, de school, de geloofsgemeenschap met de paplepel ingegeven aan de kinderen.  Zij worden als het ware uitgenodigd een patroon te ontwikkelen dat de bedoeling heeft hen erg gelukkig te maken, maar in de praktijk vaak net het tegenovergestelde oplevert.  Het “meer en beter” wordt immers vaak door het kind ervaren als  “ik ben niet goed zoals ik ben”

Hoe ontstaat perfectionisme ?

Het komt er meestal op neer dat een kind op een bepaald moment vaststelt dat het niet OK is, zoals het is.

Er ontstaat op dat moment een nieuwe identiteit en het vroegere “vrije kind” kan niet meer aanwezig zijn.

Dit “nieuwe” kind gaat er alles aan doen om OK gevonden te worden door de omgeving.  Het wil absoluut liefde en aandacht krijgen en vooral bevestiging dat hetgeen het doet OK is.

Er ontstaat een patroon – dat zoals alle patronen gestuurd wordt vanuit het onbewuste – en dat patroon blijft zich eindeloos herhalen, dikwijls tot ver in het volwassen leven van het kind.  Bij velen houdt het nooit op. Het gaat om MOETEN. Moeten is het kernwoord van het patroon.

  • Het voornaamste symptoom bij kinderen is faalangst.  Zij verstijven als het ware als er een toets, een test, een examen is. Sommigen noemen dat stress, anderen spreken van panikeren.
  • In de puberteit krijgen jongeren met perfectionisme het vaak heel moeilijk met zichzelf.  Niet zelden ontstaan er reacties als eetstoornissen (boulimie, anorexia), zelfverminking, niet meer willen studeren, ea
  • Als volwassene blijft dat patroon vaak even sterk of nog sterker doorwerken.  Met  als mogelijke gevolgen:  een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, niet echt voor zichzelf kunnen zorgen, niet echt kunnen genieten als het voor zichzelf is, moeten zorgen voor anderen, behagen, (pleasen), nooit tevreden zijn over zichzelf en over eigen prestaties, uitstelgedrag, niet of moeilijk kunnen beslissen of kiezen, enz.

Vaak is de problematiek waar mensen mee in coaching komen, terug te brengen tot perfectionisme. En even vaak is dat patroon voor de betrokkene een blinde vlek.  Meestal krijg je als antwoord:  “Ik, ik ben helemaal niet perfectionistisch!”

Inhoud van de training: klik hier

Kennismakingsavond:
Als je meer wil weten over de opleiding, de aanpak, enz, schrijf je dan in voor een gratis kennismakingsavond via deze link


More information & registration

Marcel Hendrickx

Phone: N/A
Email:

Info & registration: https://www.hetontwikkelingsinstituut.be/opleidingen/perfectionismecoaching/perfectionisme-coaching