“When it it's too hard to say no, try YES !”

Visie & Missie

Visie & Missie…

De kracht van ons hart is sterker dan de macht van ons harnas en het leven vult zich met vreugde als we deze kracht toelaten. Ieder moment van het leven draagt een inherente uitnodiging in zich om onszelf te tonen en telkens opnieuw hebben we de keuze om elk moment meer vreugdevol te maken, of niet. Ons hart ont-dekt zich als we net iets meer doen dan dat het leven van ons verwacht. Persoonlijke ont-wikkeling start op de rand van onze … [Lees meer...]

Internationaal

Internationaal…

Vanaf dag 1, intussen meer dan 15 jaar geleden, vonden internationale trainers en coaches hun weg naar Koningsteen. Van meditatie retraites tot boeiende meerdaagse internationale programma’s. De pracht van het domein nodigt uit om een dito programma aan te bieden en het doet dan ook plezier om elk jaar meer en meer internationale trainers en bezoekers te mogen verwelkomen. Elk land, heeft zo een eigen collectief bewustzijn. Het is een luxe om hiervan te kunnen leren.

Bewustwording

Bewustwording…

Bewustwording staat tot persoonlijk ont-wikkelings zoals oprit staat tot autosnelweg. Het is de enige zinvolle manier om je op dit pad te begeven.
Er zijn tal van technieken om jezelf bewust te maken van hoe je in DIT moment in het leven staat.
Eens op weg met een paar nieuwe inzichten, zal je vanzelf ont-dekken dat het leven je alles wegwijzers toont die je nodig hebt…

Dienstbaarheid & Service

Dienstbaarheid & Service…

Via onze service en dienstbaarheid wil Koningsteen elke bezoeker net iets meer bieden.
Dienstbaarheid is één van de fundamentele kwaliteiten die we als mens op het pad van persoonlijke ont-wikkeling dienen te cultiveren.
Op zeker moment ervaren we het ontvangen van wat we als mens nodig hebben door het te geven en wordt dienstbaarheid vanzelfsprekend.

From awareness till dis-covering your full potential!